تحقیق معماری گیاه نی در صنعت ساختمان

تحقیق معماری گیاه نی در صنعت ساختمان

صفحات : 11

حجم فایل : 766

فرمت فایل : doc

گروه فایل : معماری

مقاله تحقیقاتی رشته معماری استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان، مورد مطالعه نی در ساختمان سازی

مبلغ : 1000 تومان

توضیحات